Kierunek: Kulturoznawstwo, specjalność: Europeistyka