• samodzielne zbieranie materiałów, także fotograficznych, do artykułów
  • redagowanie tekstów do wydań codziennych i weekendowych
  • prowadzenie serwisu internetowego www.naszemiasto.pl