Kierunek: Marketing i reklama, specjalność: Projektowanie reklamy