• pisanie artykułów reklamowych, sprzedaż powierzchni reklamowej w miesięczniku „Młoda Para”
  • obsługa klientów
  • sporządzanie umów i rozliczanie sprzedaży reklam
  • kolportaż miesięcznika